PENDIDIKAN

Untuk jenjang pendidikan wilayah Tanjung Selor Hulu mempunyai beberapa sekolah di tingkat PAUD ada 2 unit Sekolah, tingkat Taman Kanak-Kanak terdapat 2 unit Sekolah dan tingkat Sekolah Dasar terdapat 4 unit Sekolah. Sementara untuk tingkat SLTP , SLTA dan Perguruan tinggi di Tanjung Selor Hulu belum ada.

Berikut Tabel Jumlah Jenjang Pendidikan di wilayah Tanjung Selor Hulu

No. Jenjang Sekolah Nama Sekolah Alamat Jumlah Total
1. PAUD PAUD Seroja Jl. Cik Ditiro 2
    PAUD Tg. Rumbia Tanjung Rumbia  
2. TK TK Melati Jl. Melati 2
    TK Al-khairat Jl. S. Parman  
3. SD SDN 003 Jl. KS. Tubun 4
    SDN 019 Jl. KS. Tubun  
    SDN 013 Buluh Perindu  
    SDN Tg. Rumbia Tanjung Rumbia  
4. SMP  
5. SMA  
6. Perguruan Tinggi